การยกเลิกคำสั่งซื้อ คืนเงิน และการคืนสินค้า

การยกเลิกคำสั่งซื้อและการคืนเงิน

  • กรณีที่ทางร้านไม่สามารถซื้อสินค้าหรือสั่งพรีออร์เดอร์สินค้าให้ได้ ไม่ต้องห่วงค่ะ ทางร้านจะคืนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาเต็มจำนวน^^

  • กรณีลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินค่าสินค้า หากต้องการขอยกเลิกคำสั่งซื้อ ให้แจ้งร้านผ่านอีเมล์ค่ะ ทางร้านจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อให้ได้ค่ะ 

  • แต่ถ้าเป็นกรณีลูกค้าชำระเงินค่าสินค้ามาแล้ว และสินค้านั้นยังสามารถสั่งพรีออร์เดอร์ได้อยู่ หากต้องการขอยกเลิกคำสั่งซื้อกลางคัน ลูกค้าไม่สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ค่ะ 

  • กรณีชำระค่ามัดจำแล้ว และลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำค่ะ

การคืนสินค้า

  • กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ผลิต ให้แจ้งทางร้านเพื่อขอคืนสินค้ากลับไปที่ญี่ปุ่นได้ค่ะ

  • นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว ทางร้านขอสงวนสิทธิงดรับคืนสินค้านะคะ

กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง

  • กรณีสินค้าชำรุด เสียหายจากการขนส่งในประเทศ ทางเรายินดีที่จะช่วยลูกค้าในการร้องเรียนกับทางบริษัทขนส่งค่ะ โดยทางร้านจะมีรูปถ่ายสินค้าก่อนแพ็คส่งให้ลูกค้าทุกชิ้น ลูกค้าสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานได้ค่ะ

  • กรณีสินค้าชำรุด เสียหายจากการขนส่งจากประเทศญี่ปุ่น ทางร้านจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางจัดการต่อไปค่ะ