มัดจำไว้ก่อน ชำระส่วนที่เหลือเมื่อสินค้าถึงไทย

มัดจำส่วนหนึ่งก่อนแล้วค่อยจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อสินค้าถึงไทย

แสดง %d รายการ

แสดง %d รายการ